Nekas liels nav – 8G, kas ir visdrīzak ap 50-80% no visa hoķa traffika t.b. kopā ap 10-16G. Ar mūsdienu tehnoloģijām un protokliem to var viegli noservēt ar vienu serveri.