14.februārī tika demontēts Cesvaines masts. Vidējo viļņu (VV) antena-masts ir celts 1961.gadā. Pēc apraides pārtraukšanas Vidējos viļņos 2002.gadā masts vairs netika izmantots . Masts bija 100m augsts un tā kopējā masa bija 23 tonnas. Tā kā apraides nodrošināšanai masts vairs nav nepieciešams, tomēr tā uzturēšanai un apkopei sistemātiski nepieciešamas investīcijas, LVRTC pieņēmis lēmumi mastu vairs neuzturēt, tāpēc tas tika demontēts un tiks nodots lūžņos. Torņa demontāžu veica LVRTC darbinieki, demontāža noritēja pēc plāna. Tā kā masts apraides nodrošināšanai nav izmantots jau piecpadsmit gadus, tā demontāža neietekmēs ne radio, ne TV apraidi, ne citu pakalpojumu sniegšanu.