pat desmit gadu nepagāja..

Rīgas apgabaltiesa piemērojusi nosacītu cietumsodu kādreizējās Rīgas Lastādijas internātskolas direktores vietniekam par audzēkņu seksuālu izmantošanu.
Tiesā informēja, ka Vladimiram Piņēginam par pavešanu netiklībā piemērota nosacīta brīvības atņemšana uz gadu un sešiem mēnešiem ar pārbaudes laiku uz vienu gadu un sešiem mēnešiem.

Savukārt skolas direktorei Lilitai Osei tiesa par amatpersonas bezdarbību piemēroja nosacītu brīvības atņemšanu uz desmit mēnešiem, kā arī pārbaudes laiku uz vienu gadu.

Spriedumā ņemts vērā Krimināllikuma pants, kas ļauj mīkstināt vai samazināt sodu, ja tiesa konstatē, ka nav ievērotas personas tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā.

Apsūdzības amatpersonām bija izvirzītas 2010.gadā. Prokuratūra uzskata, ka viena no apsūdzētajām personām – direktora vietnieks trīs gadu laikā, sistemātiski izdarīja netiklas darbības ar mazgadīgām un nepilngadīgām internātskolas audzēknēm, savukārt šīs pašas skolas direktore, zinot skolā notiekošo un saņemot no bērniem vairākas sūdzības par vietnieka uzmākšanos, neziņoja policijai, bāriņtiesai vai citai bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai par vardarbību pret izglītojamo.

http://www.delfi.lv/news/national/criminal/internatskolas-direktora-vietniekam-par-audzeknu-seksualu-izmantosanu-piemero-nosacitu-cietumsodu.d?id=46013885

ja visa eiropa uzcirtusies, pupaina, atkailināta, tad austrālijai večiņa :)

krievi izblamējās, pāris reizes nahuj un sukas dzirdamas, punktu skaitītājs ar mother russia un 12 to russia.

nākošajā reizē būs vairāk datorgrafikas.

končita bija vulgāra.