https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=21&t=119308&p=587512#p587512

 

Quote from Wikileaks document https://wikileaks.org/ciav7p1/cms/page_20250630.html:

“ROS 6.28 has a Firewall Filter Rule to drop access to WAN side ethernet port. This was disabled in order to throw ChimayRed”

Also, it seems that this exploit may not be functional in RouterOS version above v6.30.1 (released 2015-07-15).

Quote from Wikileaks document https://wikileaks.org/ciav7p1/cms/page_20251203.html:

“Downgraded to ROS 6.30.1. ChimayRed does not support 6.30.2”

 

14.februārī tika demontēts Cesvaines masts. Vidējo viļņu (VV) antena-masts ir celts 1961.gadā. Pēc apraides pārtraukšanas Vidējos viļņos 2002.gadā masts vairs netika izmantots . Masts bija 100m augsts un tā kopējā masa bija 23 tonnas. Tā kā apraides nodrošināšanai masts vairs nav nepieciešams, tomēr tā uzturēšanai un apkopei sistemātiski nepieciešamas investīcijas, LVRTC pieņēmis lēmumi mastu vairs neuzturēt, tāpēc tas tika demontēts un tiks nodots lūžņos. Torņa demontāžu veica LVRTC darbinieki, demontāža noritēja pēc plāna. Tā kā masts apraides nodrošināšanai nav izmantots jau piecpadsmit gadus, tā demontāža neietekmēs ne radio, ne TV apraidi, ne citu pakalpojumu sniegšanu.

~ $ ssh 10.x.x.x
ssh_dispatch_run_fatal: Connection to 10.x.x.x port 22: DH GEX group out of range

 

vai

Unable to negotiate with 94.x.x.x port 22: no matching host key type found. Their offer: ssh-dss

 

it kā vienalga, ka citiem pārstāja PPTP strādāt, bet nu šis mani aizskar :D

apiet var ar:

vi /etc/ssh/ssh_config

HostkeyAlgorithms +ssh-dss
KexAlgorithms=diffie-hellman-group1-sha1